1.14 Cookies

1.14.1 Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekst-fil, som bliver gemt på din computer, telefon eller andet terminaludstyr, som du bruger til at besøge hjemmesiden. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus. Cookies bliver enten placeret af os (1. parts cookies) eller en af vores samarbejdspartnere (3. parts cookies).

Vi anvender cookies for at få vores hjemmesider til at fungere og for at gøre dem lettere for dig at bruge. Cookies hjælper os bl.a. til at genkende din computer eller andet terminaludstyr, og med at få overblik over dine besøg, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiderne og vores ydelser. Dermed kan vi give dig en bedre brugeroplevelse med mere relevant indhold.

Vi kan også i visse tilfælde anvende cookies til at tracke din adfærd på hjemmesiderne med henblik på at målrette markedsføring og annoncer på vores eller vores samarbejdspartneres hjemmesider, eller via mail, hvor du har tilmeldt dig nyhedsbreve eller anden modtagelse af markedsføring fra os. Læs mere herom i pkt. 2.1.

Vi opdeler cookies i følgende kategorier:

 • Nødvendige
 • Funktionelle
 • Statistiske
 • Marketing

Du kan læse mere om vores hjemmesiders anvendelse af cookies, samt hvordan du afviser eller sletter cookies, i cookiepolitikken på de konkrete hjemmesider.

1.14.2 Data vi behandler om dig på baggrund af cookies

Det vil fremgå af cookiepolitikken på den konkrete hjemmeside du måtte besøge, om sidens cookies indsamler følgende typer af oplysninger om dig, der efter omstændighederne kan udgøre persondata:

 • et unikt ID
 • tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon
 • dit terminaludstyrs IP-adresse
 • din geografiske placering
 • hvilke sider du klikker på (interesser og søgehistorik)
 • information om transaktioner

1.14.3 Formålet med og retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata

Vi behandler dine persondata på baggrund af forskellige typer af cookies til nedenstående formål:

Nødvendige cookies:

 • Grundlæggende funktioner på hjemmesiderne, så hjemmesiderne virker og bliver vist korrekt i din internetbrowser

Funktionelle, Statistik og Marketing cookies:

 • Site analytics-cookies anvendes til tracking af, hvilke sider der besøges
 • Kundeservice / Interaktions-cookies anvendes til at supportere henvendelser til kundeservice
 • Social media-cookies anvendes til at dele / ”like” produkter
 • Profilering / Personaliserings-cookies anvendes til at målrette indhold på siden til den besøgende
 • Marketing-cookies anvendes til at promovere relevante produkter
 • Video-cookies anvendes til at understøtte indhold (content) i form af visuelle produktguides og brugsvejledninger

Du kan læse mere om behandlingen af oplysninger, herunder persondata, og formålet med hver enkelt cookie i cookiepolitikken på de konkrete hjemmesider samt i pkt. 1.14.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata følger af:

 • Indsamling og behandling af persondata på baggrund af Nødvendige cookies foretages med hjemmel i databeskyttelseslovens art. 6(f), da indsamlingen er nødvendig for at gøre hjemmesiden brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner, og da hjemmesiden ikke kan fungere ordentligt uden disse cookies. Du kan derfor ikke fravælge placeringen af disse cookies, men du kan læse mere om, hvordan du sletter disse cookies i cookiepolitikken på de konkrete hjemmesider.
 • Indsamling og behandling af persondata via Funktionelle, Statistiske og Marketing cookies foretages med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6(a) og 6(f), da indsamlingen sker henholdsvis på baggrund af dit samtykke til den pågældende cookiepolitik til vores placering af cookies, og dermed behandling af persondata, samt ud fra vores legitime interesse i at kunne optimere hjemmesidernes funktioner, informationer og layout til gavn for dig.


1.14.4 Sletning af persondata indsamlet via cookies

Vi henviser til cookiepolitikken for den konkrete hjemmeside.

Når formålet med indsamlingen og behandlingen af dine persondata via cookies er opfyldt, vil dine persondata blive slettet, såfremt der ikke er anden hjemmel til opbevaringen.

Hvor det er anført, at vi videregiver persondata indsamlet via cookies på vores hjemmesider til tredjemand, henviser vi til sletningspolitikken/retention policy i privatlivspolitikken eller tilsvarende politik hos den modtagende tredjemand.

 • Videregivelse af persondata indsamlet via cookies og overførsel heraf til tredjelande

I forhold til videregivelse af persondata, herunder overførsel til modtagere i tredjelande, på baggrund af cookies henviser vi til pkt. 1.16.1.

1.15 Overførsel og videregivelse af persondata

Vi kan efter omstændighederne overlade eller videregive dine persondata til følgende kategorier af modtagere:

 • Databehandlere, fx IT leverandører som led i drift og support af vores hjemmesider og systemer
 • Koncernselskaber
 • Vores samarbejdspartnere i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser, til dig på vegne af os, fx transport og levering af varer fra webshops
 • Leverandører af ydelser til målretning af markedsføring på baggrund af cookies (3. parts cookies). Du kan læse mere om vores videregivelse af persondata til tredjemand på baggrund af cookies i cookiepolitikkerne på de konkrete hjemmesider, i underafsnittene i denne politik for de konkrete hjemmesider og i pkt. 16.
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det

1.16 Overførsel eller videregivelse til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

1.16.1 Videregivelse til modtagere i tredjelande via cookies

Generelt

Vi videregiver persondata på baggrund af cookies til en række modtagere uden for EU og EØS. Læs mere herom i de enkelte afsnit nedenfor, hvor en række af vores hjemmesider, formater, koncepter og produkter er mere specifikt beskrevet, og i cookiepolitikken for den konkrete hjemmeside.

Herudover indsamler vi på en række hjemmesider data via cookies om din adfærd på hjemmesiden, som vi videregiver til leverandører af ydelser inden for målretning af markedsføring.

Produkter der anvendes til målretning af markedsføring kan eksempelvis være Google Analytics, Adobe Analytics og Facebook Pixel.

Du kan se i cookiepolitikken for den konkrete hjemmeside, om vi anvender disse cookies.

Modtagere af data er:

 • Google Analytics –> Google LLC
 • Adobe Analytics –> Adobe Systems Incorporated
 • Facebook Pixel –> Facebook Inc

Overførselsgrundlaget er certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45.

Du kan læse mere om EU-U.S. Privacy Shield på www.privacyshield.gov.

Du kan læse mere om overførselsgrundlag på Datatilsynets hjemmeside.

De indsamlede data er isoleret set anonymiserede, men hvis du har en Facebook profil vil Facebook kunne sammenstille oplysningerne med din profil, hvorved Facebook vil kunne identificere dig. Vi henviser derfor også til privatlivspolitikken for din Facebook profil og Facebooks øvrige politikker.

Din IP adresse og i visse tilfælde dit ordrenummer videregives i forbindelse med transmission af den indsamlede data om dig til Adobe og Google, hvorfor dit terminaludstyr og dermed potentielt dig, kan identificeres. IP adressen anvender Adobe og Google som et nødvendigt led i datatransmissionen og sletter derfor IP adressen straks efter transmissionens gennemførelse, hvorefter den indsamlede data om din adfærd er anonymiseret. Salling Group har ikke adgang til din IP adresse som led i brugen af Adobe Analytics og Google Analytics.

1.16.2 Særligt om Facebook Pixel

Vores anvendelse af Facebook Pixel på en af vores hjemmesider indebærer, at Facebook indsamler følgende oplysninger:

 • HTTP-headere – Alt det, der står i HTTP-headere. HTTP-headere er en standardwebprotokol, der sendes mellem en browser og en server på internettet. HTTP-headere indeholder IP-adresser, oplysninger om webbrowseren, sidelokation, dokument, henviser og enhed.
 • Pixelspecifikke data – Omfatter pixel-id og Facebook-cookien.
 • Data om klik på knap – Omfatter alle klik på knapper fra websitebesøgende, etiketterne på knapperne og alle besøgte sider som følge af klik på knapperne. Omfatter desuden feltnavne i websiteformular, f.eks. ‘e-mail’, ‘adresse’, ‘antal’ til køb af et produkt eller en tjeneste. Vi registrerer ikke formularfeltværdier, medmindre du inkluderer dem som en del af avanceret matchningeller valgfrie værdier.
 • Sidemetadata – Omfatter sidebeskrivelser, tags og søgeord. Dette er de samme data, som oftest bruges af søgeprogrammer og andre webtjenester til rangering af sider.

Vi henviser også til www.facebook.com for yderligere information om Facebook Pixel.